„Jöjj! Jöjj! Jöjj én öreg Barátom szentek nemes barátja, (…) aki még a szenteket is korrigálhatod, hiszen jogod van hozzá.”[1]

A Fóti Szeplőtelen Fogantatás plébániatemplom egyik legkiemelkedőbb emléke Szent Lucentius vértanú relikviája, mely a főbejárat felől a jobb oldali kápolnában helyezkedik el. Szent Lucentius katonaként a thébai légió tiszti rangban lévő katonája volt. Diocletianus császár keresztényüldözése során vértanúhalált szenvedett 304-ben.[2] A keresztényekből álló thébai sereg – Szent Móric vezetésével – megtagadta a pogány isten tiszteletét, ezért Móricot és több katonáját is kivégezték (köztük Szent Lucentiust is).[3] A katonaszent földi maradványait IX. Piusz pápa ajándékozta – aki személyesen ismerte gróf Károlyi Istvánt – a fóti templom számára. Scitovszky János esztergomi érsek felügyeletével a római Praetextatus katakombából szállították először az Esztergomi Bazilikába – ahová nyolc napig elzarándokolhattak az egyházfők, főurak –, majd 1855-ben Fóton ünnepélyes keretek között helyezték el a szentről elnevezett kápolnába.[4] A teljes csontvázat viasszal vonták be, a testet pedig katonai tunikával és bíborlepellel öltöztették fel.[5]  A II. világháború következtében a templom súlyos sérüléseket szenvedett, s az ereklye széttört, megrongálódott, a szent csontjai pedig ládába kerültek.

Németh Kálmán: Szent Lucentius-szobra, 1957, Szeplőtelen Fogantatás plébániatemplom, Fót. A fényképet köszönjük a Fótinfó munkatársainak.

Az ereklye századik évfordulójának Fótra kerülése adhatta az ötletet Dr. Schaub Zoltán prépost, kanonoknak, hogy a szent földi maradványainak kellene egy ereklyetartó corpuszt készíttetni. Erre a feladatra barátját, Németh Kálmán szobrászművészt kérte fel, aki a háború után a templom aranyozott kazettáit állította helyre, illetve más kisebb munkálatokban is részt vett; sőt a padsorok is az ő tervei alapján készültek, melynek díszítései harmonikusan illeszkednek a temploméhoz.[6] Németh Kálmán katolikus hívőként rendszeresen járt templomba, az egyházközség képviselőtestületi tagja volt, a fóti értelmiséghez tartozott, ahogy Dr. Schaub Zoltán is, aki ajánlásaival több egyházi megrendeléshez juttatta a szobrászművészt. A prépost, kanonok mindig elismerően nyilatkozott barátjáról, névnapi, születésnapi jókívánságait személyes hangvételű levelek formájában tolmácsolta. Dr. Schaub Zoltán 1969. október 14. kelt levelének köszöntő szavai a következők: „Adjon Isten halhatatlan lelkednek sok kegyelmet, hogy művészi életed végén BENNE megláthassad majd örökre azt a VÉGTELEN SZÉPSÉGET, melyet idelent szolgáltál töredékében. Segítsen kegyelmeivel, hogy értelmed még idelent a földön sok ihlettel gazdagodjék – s ehhez adjon ISTEN fizikai erőt, hogy amit művészi értelmednek Ő sugall, jusson kezeid által méltó kifejezésre is.”

Németh Kálmán viszonzásul Dr. Schaub Zoltánnak névnapi köszöntésképpen készített egy rajzot, melyben megörökítette, ahogy a két barát egymásnak háttal ülve – a szobrász gondolataiba révedve, a prépost pedig Isten igéjébe merülve – elmélkedik. Németh Kálmán jobb lábánál attribútumként is értelmezhető szekerce látható, Dr. Schaub Zoltánnál Biblia és egy kereszt figyelhető meg. A következő felirat olvasható a rajzon: „A tanítás békés egymás mellett való élés reményében nevednapján köszönt egy jámbor favágó.” (1967)

Németh Kálmán rajza (1967)

A szobrász, a költő és a prépost barátsága

Németh Kálmán baráti társaságához tartozott Berda József költő, aki heti rendszerességgel megfordult Németh Kálmán házában. Berda József szintén jó barátságot ápolt Dr. Schaub Zoltánnal is. Berda a prépost Fótra kerülése előtt lelkes hallgatója volt szentbeszédeinek 1945-47 között az újpesti főplébánia templomban.[7] Dr. Schaub Zoltánt Fótra kerülése után (1950) gyakran meglátogatta a plébánián, ha vasárnap is Fóton tartózkodott részt vett a nagymisén is.[8] Berda József leveleiben többször fejezte ki abbéli reményét, hogy Németh Kálmánnál találja Dr. Schaub Zoltánt is, amikor ellátogat Fótra. Ebből is következtethetünk hármuk jó barátságára.

Berda József 1950-ben írt egy verset Dr. Schaub Zoltán tiszteletére Reverenda címmel, ezzel is kifejezve barátságát a prépost felé.

Berda József: Reverenda

Az emberiesség egyetlen egyenruhája

csupán te vagy ma már.

Kell, hogy tiszteljen a tiszta értelem,

ha embertelenségben nincs határ.

Béke és szeretet! – ily igaz-szép közhelyek

igazát hirdeted minden időkön által.

Csak méltó személy viseljen méltón, ki

nem kötött esküt a döghalállal.

Dr. Schaub Zoltán préposti kinevezésekor Berda elsőként gratulált, Németh Kálmán pedig ezt a verset egyedi írásával tölgyfába faragta.[9] Szintén Németh Kálmán készítette el Dr. Schaub Zoltán „Semper Idem” préposti címerét is, melyet dolgozószobája falára függesztett fel.

Németh Kálmán, Dr. Schaub Zoltán, Kákay Szabó György (festő, restaurátor) és mások a Fóti Szeplőtelen Fogantatás plébániatemplom lépcsőjén, 1952 körül, Németh Kálmán Emlékház Adattára.

Németh Kálmán mielőtt megfaragta Szent Lucentius szobrát, mintázott egy színezett gipszvázlatot is, melyet 1956-ban készített a modellón lévő bekarcolt évszám alapján. Az 1957-ben elkészült szobor formai megoldása megegyezik a gipszvázlattal. Németh Kálmán Szent Lucentiust katonaként jeleníti meg, ahogy az elbeszélésből is megismerhettük. Mivel a szentnek külön attribútuma nincsen, ezért a római korra jellemző katonaszentek általános ikonográfiai megjelenítését választja. A fekvő férfi derekánál övvel megkötött vörös tunikát, vállán palástot, lábán sarut visel. Jobb kezét szívére emeli, baljában kardot fog, fejét babérkoszorú övezi, mely a vértanúhalálra utaló szimbólum is. Szent Lucentius fejét a hívők felé fordítja, szemét lesüti, ajkát mintha szóra emelné, szenvedéseinek utolsó pillanatit láthatjuk.

Németh Kálmán: Szent Lucentius-szobrának gipszvázlata, ltsz. A/58, 1956, Németh Kálmán Emlékház.
Németh Kálmán: Szent Lucentius-szobra, 1957, Szeplőtelen Fogantatás plébániatemplom, 1957. A fényképet köszönjük a Fótinfó munkatársainak.

A szobor alján ST. LVCENTIVS MARTYR 304 felirat olvasható. Németh Kálmán a római katona életnagyságú szobrát egy fatörzsből faragta ki, ennek kivájt üregébe selyemmel bélelt urnába tették a csontokat.[10] 1957. december 8-án Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, a templom búcsúnapján helyezték el a szent maradványait a szobor belsejébe.[11] Dr. Vanyek Béla váci kanonok, székesegyházi főesperes celebrált ünnepi szentmisét, melyet a szobor megáldása követett.[12]

Dr. Schaub Zoltán és Németh Kálmán együttműködésének köszönhetően készülhetett el Szent Lucentius szobra, mely azóta is őrzi a katonaszent relikviáit.


Felhasznált irodalom:

Dr. Thury Károly: A fóti templom, 1931.

Czinokta Lászlóné: Németh Kálmán, in: Fóti arcképcsarnok (szerk. Szűcs Mária), 2006.

Miklós Imréné (szerk): Semper Idem (Dr. Schaub Zoltán emlékére), 1993.

Németh Kálmán Emlékház Adattárának iratai

Szent Lucens ereklyéinek felmagasztalása, in: Új Ember, XIII. évfolyam, 30. szám, 1957.12.22, 1.


[1] Dr. Schaub Zoltán így méltatja Németh Kálmánt egyik levelében. Forrás: Németh Kálmán Emlékház Adattára.

[2] Dr. Thury Károly: A fóti templom, 1931, 15.

[3] Dr. Thury 1931, 15.

[4] Dr. Thury 1931, 16.

[5] Dr. Thury 1931, 14-16.

[6] Czinokta Lászlóné: Németh Kálmán, in: Fóti arcképcsarnok (szerk. Szűcs Mária), 2006, 137.

[7] Miklós Imréné (szerk): Semper Idem (Dr. Schaub Zoltán emlékére), 1993, 109.

[8] Miklós 1993, 110.

[9] Miklós 1993, 110.

[10] Szent Lucens ereklyéinek felmagasztalása, in: Új Ember, XIII. évfolyam, 30. szám, (1957.12.22.), 1. A csontokat Vácon helyezték az urnába, erről a püspök hitelesítő okmányt is készített. Egy 1957.05.20-i levél alapján, melyet Petróczy Sándor titkár írt. Forrás: Németh Kálmán Emlékház Adattára.

[11] Szent Lucens ereklyéinek felmagasztalása, in: Új Ember, XIII. évfolyam, 30. szám, (1957.12.22.), 1.

[12] Szent Lucens ereklyéinek felmagasztalása, in: Új Ember, XIII. évfolyam, 30. szám, (1957.12.22.), 1.


Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Megszakítás