Balogh Dávid írása


Talán kevesen tudják, de Németh Kálmánnak Angliában is található alkotása, melyet egy magyarrá lett angol orvos, utazó, íróról készített, aki több szálon is kötődött Magyarországhoz. John Paget (1808-1892), vagy magyarul Paget János 1808. április 8-án született Loughborough-ban egy előkelő normann származású brit földbirtokos család tagjaként.

„Középiskolai tanulmányait a yorki unitárius Manchester College-ban végezte, majd az orvosi pályát választotta. Diplomája megszerzését követően európai tanulmányútra indult azzal a céllal, hogy tanulmányozza az akkoriban Európa-szerte rengeteg áldozatot követelő kolerát, ennek érdekében elsajátította a francia, a német és az olasz nyelvet. Tanulmányútját Párizsban kezdte, ahol a párizsi egyetemen anatómiát és élettant hallgatott, innen pedig egy bécsi látogatást követően Kölnbe és Heidelbergbe utazott. Ezeken a helyeken már csak érdeklődőként kóstolt bele az orvostudományba, majd berlini és müncheni útja után Olaszországba ment. Utazásai során az első időkben főként a szakmai továbbfejlődésre koncentrált, később azonban felkeltették a figyelmét az egyes országokban szerzett úti élmények. Egy ilyen utazást követően Rómában ismerkedett meg 1835 februárjában későbbi feleségével, báró Wesselényi Polixénával.”[1] Az esküvő után a házaspár Párizsba, majd Angliába utazott. 1839. november végén tértek vissza Magyarországra, majd Kolozsvárra utaztak – itt Paget házat vásárolt Aranyosgyéresen, ahol angol stílusú kis kastélyt építtetett.

John Paget (1808-1892). Forrás: wikipedia

Paget János harcolt az 1848-49-es szabadságharcban. Kolozsváron beállt nemzetőrnek. A város feladása után Bem tábornok seregéhez csatlakozott, majd Czetz János alatt szolgált. Nagyenyed feldúlása után kis csapatával a menekülő vidéki magyarok védelmére kelt. 1849. februárjától már nem harcolt fegyveres alakulatban, de Kolozsvár védelmében őrszolgálatot teljesített. Katonai szolgálata mellett igyekezett angol kapcsolatait felhasználni, hogy Anglia közbenjárását kérje a Magyarország és Ausztria közötti megegyezés elősegítéséhez.

John Paget (1808-1892) idősebb korábban

1837-ben Kolozsváron kezdte el írni Hungary and Transylvania with remarks on their condition, social, political and economical (Magyarország és Erdély) című kétkötetes művét, melynek anyaga nagyrészt saját másfél éves utazásából származik. Felkészülésként számos Magyarországról szóló könyvet elolvasott; ezek jegyzékét a függelékben közölte. A szokványos útirajzokon túlmenően bemutatta az ország társadalmi, politikai, gazdasági helyzetét is. Bírálta a gazdaság elmaradottságát, és javaslatokat is tett a helyzet javítására.

Sok viszontagságot és családi tragédiákat követően 1892. április 10-én hunyt el aranyosgyéresi családi birtokán. Végső nyughelye a Házsongárdi temető lett.

Több mint hetven évvel John Paget halála után a Veszprém Megyei Tanács felkérte Németh Kálmán szobrászművészt, hogy diófából faragja meg emléktábláját, melyet az orvos, költő szülőfalujában Thorpe Satchville unitárius templomának egyik falán, a Paget család sírboltjánál helyeztek el. John Paget elsőként méltatta angol nyelven a Balatont, gyakori vendégként szívesen időzött a vízparton.

A Bakonyból származó diófából faragott, téglalap alakú domborművet Németh Kálmán saját műtermében készítette el. A munkálatokat már 1968 év végén elkezdte egy fotóriport-sorozat tanúbizonysága szerint. Németh Kálmán ez évben készítette el Vörösmarty Mihály-szobrát is.

Németh Kálmán Paget János domborművének faragása közben, 1968. Harmath István fotóriporter felvétele, Németh Kálmán Emlékház Adattára.
Németh Kálmán Paget János domborművének faragása közben, 1968. Harmath István fotóriporter felvétele, Németh Kálmán Emlékház Adattára.
Paget János domborműve Németh Kálmán műtermében, 1968. Harmath István fotóriporter felvétele, Németh Kálmán Emlékház Adattára.

Németh Kálmán a fentebb látható egyetlen ismert metszet alapján készítette el John Paget arcmását. A medalionba foglalt mellkép a metszetet követi: John Paget-et háromnegyed profilban láthatjuk, tekintete, hajviselete, arcvonása, ruházata, kitüntetései szinte megegyeznek. Az arcképet Paget születési és halálozási évszámai keretezik.

John Paget-ről készült metszet
Németh Kálmán: John Paget dombormű, 1968

John Paget portréja alatt az angol és magyar felirat szerény egyszerűséggel foglalja össze egy kalandor, utazó, orvos, író életútját:

Hálás megemlékezésül szülőhelyén

a hazafinak, aki a Balatont angol

nyelven az elsők között írta le és

fogadott hazájáért és haladásáért tollal és

karddal egyaránt küzdött.

Németh Kálmán: John Paget (Paget János) domborműve, 1968

A feliratok alatt egy szalagon a Veszprém Megyei Tanács, 1969-es szöveg is olvasható.

Az emléktábla avatására 1969. február 23-án, vasárnap került sor, melyről a korabeli sajtó is sűrűn beszámolt, ahogy a dombormű elkészülésének folyamatáról is.

A bensőséges avatóünnepségen Paget Jánosról készült domborművet, a közép-angliai faluban Halász András, a londoni nagykövetség kulturális attaséja leplezte le. A veszprémiek koszorúját dr. Zákonyi Ferenc, a Veszprém megyei Idegenforgalmi Hivatal igazgatója helyezte el. Beszédet mondott Eric Burhop professzor, fizikus, a Brit-Magyar Baráti Társaság díszelnöke. Az ünnepségen a Paget család több tagja is jelen volt.

Így került Németh Kálmán szobrászművész alkotása egy angliai kis faluba.


Forrás: John Paget. In. Stephen Gál: Hungary and the Anglo-Saxon world, Budapest, Officina, 1944 (Officina Hungarica)

Felhasznált irodalom:

Baliga Violetta Lilla: John Paget: Magyarország és Erdély; Naplójegyzetek, 2017. LINK

Felavatták Paget János emléktábláját, in: Hétfői Hírek, 1969.02.24.

Kovács János: Paget János Esq. életirata., in: Keresztény Magvető, XXVIII. évf. 2. sz. (1893) 90–103.

Kovács Sándor: Kétszáz éve született John Paget, Erdély magyar honpolgára. Keresztény Magvető, CXIV. évf. 2. sz. (2008) 203–218.

Leleplezték a Paget-emléktáblát, in: Magyar Nemzet, 1969.02.25.


 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Megszakítás