Jarabin Kinga írása


Egyszer a burkus király meglátogatta Mátyás királyt. Mint pajtások köszöntötték egymást, azután azt mondta a burkus király:

– Azt hallottam, hogy magának aranyszőrű báránya van.

– Igaz – mondja Mátyás -, van nekem a juhaim között egy aranyszőrű bárányom, meg van egy olyan juhászom is, aki sohasem hazudik.

Mondja erre a burkus király:

– Én megmutatom, hogy mégis hazudik!

– De – feleli Mátyás király – nem hazudik az, olyan aztán nincs!

– Majd megmutatom én! Megcsalom úgy, hogy muszáj neki hazudnia!

– Fogadok akármibe, hogy nem hazudik – mondja Mátyás király. – Fele országomat odaadom, hogyha elveszítem a fogadást.

– Én meg odaadom a fele országomat akkor, ha nem hazudik! – mondja végül a burkus király.

Kezet fognak, azzal jóéjszakát mondanak, és ki-ki megy szállására. Ott a burkus király felöltözik a parasztruhába, és rögtön kimegy a tanyára a juhászhoz.

Köszönti, mire az visszaköszön.

– Isten hozta, király uram!

– Honnan ismersz te engemet?

– Megismerem a szaván, hogy maga a király – feleli a juhász.

Azt mondja erre a burkus király:

– Adok neked sok pénzt és hat lovat ráadásul, csak add nekem az aranyszőrű bárányt!

– Jaj – mondja a juhász -, a világért sem adom, mert felakasztana érte a király.

Még több pénzt ígért neki a burkus király, de a juhász nem áll kötélnek.

Hazamegy nagy búsan a burkus király, és csak búsul, búsul. Ott volt a lánya is.

– Ne búsuljon, édesapám, elmegyek én ahhoz a juhászhoz, majd én megcsalom.

Úgy is lett. Vitt magával egy láda színaranyat meg egy üveg bort. A juhász azt mondta, nem hiányzik a pénz. Mátyás király meg felakasztja, ha megtudja, hogy hova lett az aranyszőrű bárány.

Addig-addig beszélt, incselkedett a lány, hogy végül megitták az üveg bort. A bortól olyan kedve kerekedett a juhásznak, hogy megígérte a királylánynak, odaadja neki a bárányt, ha feleségül megy hozzá.

Soká szabódott a lány, végül beleegyezett. Azt mondja erre a juhásznak:

– Nyúzd meg a bárányt, a húsát edd meg, a bőrét meg add nekem! Így is lett. A juhász megnyúzta az aranyszőrű bárányt, a királylány pedig nagy örömmel vitte az apjának a bárány bőrét. Örvendezett is a burkus király, hogy a lánya így meg tudta csalni a juhászt.

Eljött a reggel. Búsult erősen a juhász, mit mondjon a királynak, hogy ne tudja meg, hogy az aranyszőrű bárány nincs többé. Elindult a királyi palotába. Útközben többször is elpróbálta, mit hazudik majd, ha a király szeme elé kerül. Beleszúrta botját egy egérlyukba, rátette a kalapját, elhátrált tőle, aztán újra feléje ment, s elváltoztatott hangon így kezdett beszélni:

– Mi újság, szolgám, kinn a tanyán?

– Ott semmi különös, csak az hogy az aranyszőrű bárány elveszett, megette a farkas!

Mikor ezt a hazugságot kimondta, megijedt.

– Hazudsz – folytatta a király hangján -, akkor a többit is megette volna!

A juhász erre kivette botját az egérlyukból, és búsan ballagott a király palotája felé.

Ismét talált egy egérlyukat, abba is beletette a botját, rá a kalapját, felköszöntötte, és elmondta az újabb mondókáját.

– Mi hír a tanyán?

– Az aranyszőrű bárány beledöglött a kútba.

– Hazudsz, mert akkor a többi is beledöglött volna!

Újra csak vette a botját, és bandukolt a kastély felé.

Harmadik egérlyukat is talált, harmadszor is eljátszotta:

– Mi újság a tanáyn?

– Ellopták az aranyszőrű bárány.

– Hazudsz, mert a többit is ellopták volna!

Nem próbálkozott többet a hazudozással, vette a kalapját, botját, és bekopogott Mátyás királyhoz. A burkus király is ott ült a lányával az asztalnál. Már várták, ugyan mit hazudik a juhász.

– Mi újság a tanyán? – kérdi tőle Mátyás király.

– Semmi, csak az, hogy az aranyszőrű bárányt elcseréltem egy szép fekete báránnyal.

– Hát hozd be azt a bárányt! – mondja örömmel Mátyás király.

Azt mondja erre a juhász:

– Ott ül középen!

– Éljen! Nem hazudtál! – kiáltott fel Mátyás király. – Ezért neked adom a burkus király fele országát!

– No, én meg – toldja meg a burkus király – odaadom feleségül a lányomat, mert úgyis szeretitek egymást.

Így lett az igazmondó juhászból burkus király.


Mátyás király, meg az igazmondó juhász – Mesemondó kvíz

 1. Milyen szőrű báránya volt Mátyás királynak?
 2. Miről volt híres a juhász, aki az aranyszőrű bárányra vigyázott?
 3. Mit ígért Mátyás király a burkus királynak, ha elveszíti a fogadást és a burkus király hazugságra bírja az igazmondó juhászt?
 4. Hogyan próbálta megcsalni a juhászt a burkus király?
 5. Ki csalta el végül a bárányt a juhásztól?
 6. Mivel csalta el az aranyszőrű bárányt a juhásztól a burkus király lánya?
 7. Ki volt a fekete bárány, akire elcserélte a juhász az aranyszőrű bárányt?

Megoldások:

 1. Aranyszőrű.
 2. Az igazmondásról.
 3. A fele országát.
 4. Felöltözött paraszt ruhába, sok pénzt és hat lovat kínált a bárányért.
 5. A burkus király lánya.
 6. Szerelemmel, megígérte neki a burkus király lánya, hogy a felesége lesz.
 7. A burkus király lánya.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Megszakítás